Bæredygtig drift af grønne arealer i Lejre

I løbet af 2014 har Habitats hjulpet Lejre Kommune med at lave nogle testarealer for bæredygtig drift af kommunens grønne arealer Målet er at give Lejre Kommune en samlet forståelse for nuværende drift, og for hvilke simple tiltag i omlægning af driften, der kan sikre en rigere natur, klimatilpasning og flere rekreative muligheder. Kommunen får desuden et grundigt og bredt funderet udgangspunkt for at arbejde videre med at omlægge driften af grønne arealer, og derigennem styrke kommunens image som grøn og økologisk kommune.

Opgaven handler om ændringer i driften af de grønne arealer i kommunen. Samarbejdet mellem Lejre Kommune og Habitats startede med en indledende workshop. Her fik de to relevante centre i kommunen mulighed for sammen at udvikle nye ideer, og konkrete forslag til anderledes grøn pleje.

Herefter blev der iværksat tests med nye former for drift på tre udvalgte arealer, over sommeren 2014. Undervejs og ved afslutningen er erfaringerne blevet indsamlet. Afslutningsvist udvikles ved sæsonens afslutning et katalog, der fungerer som værktøj for politisk drøftelse af mulighederne for en ny strategi for driften af de kommunale grønne arealer, koblet til eksisterende eller nye plejeplaner.

En rapport fra projektet vil blive publiceret i starten af december 2014.

Se mere her