Om Habitats

Habitats vision er at skabe et positivt samspil mellem mennesker og natur.

Habitats er en virksomhed der udfører tværfaglig rådgivning med henblik på at sikre og fremme en vildere og mere mangfoldig natur, der hvor vi mennesker bor, lever, arbejder og færdes.

Vi arbejder som biologer, landskabsarkitekter og organisationsudviklere, eventmagere og oplægsholdere samt meget mere.

Habitats samarbejder både med kommuner, offentlige og private virksomheder og institutioner om at sikre en høj biodiversitet. Det er lige fra strategisk niveau til fysiske anlæg, drift og formidling.

Vi hjælper f.eks. kommuner eller virksomheder med at planlægge og tilpasse deres naturpleje for at opnå en vildere natur, samt med at kommunikere tiltagene internt i organisationen, men også ud til den brede offentlighed.

Derudover hjælper Habitats med at skabe oplevelser og læring om naturen. Habitats laver undervisning, workshops og udvikler kampagner, hvor vi kombinerer viden om biodiversitet, byudvikling, borgerinddragelse og formidling.

Habitats arbejder også strategisk, og hjælper virksomheder og andre organisationer, med at sætte kursen mod højere biodiversitet, og sikre er at implementering, rapportering og kommunikationen er på plads.

Baseret på en solid viden om biologi, projektledelse, kreative processer og kommunikation, sikrer vi at samarbejdet altid leverer kreative og brugbare løsninger.

Habitats arbejder både lokalt, nationalt og i udlandet. Vil du vide mere, så kontakt os endelig for at høre nærmere om muligheden for samarbejde.


Historien om Habitats

Vi tager den biologiske tænkning ind på direktionsgangen, og direktøren med ud i naturen.

Vi går målrettet efter at få beslutningstagere på alle niveauer i samfundet til at tænke naturen med ind i alt hvad de gør, og klæde dem på til at gøre det smart.

Undervejs har Habitats knopskudt til Foreningen Vild Med Vilje. Det var en udtryk der senere er blevet til både et varemærke og i 2016 til en almennyttig forening.

I dag er Foreningen Vild Med Vilje helt uafhængig af Habitats, om end nuværende direktør i Habitats Rasmus Vincentz, og Philip Hahn-Petersen begge sidder i bestyrelsen for VMV.

Derudover er Habitats en leverandør til Foreningen Vild Med Vilje, og hjælper bl.a. med til at gennemføre det store samarbejder med Boligorganisationen KAB.


Kompetenceområder

Tænke biologisk

I Habitats tænker vi biologiske, og det er med til at sikre at vi får både hensyn til arter og økosystemer ind i vores arbejde, men også at vi giver plads til at lade naturen gøre en del af arbejdet.

Designe landskaber

Der findes steder der er helt til for naturen skyld, og steder der er udelukkende for mennesker, vi leder efter og skaber dem der har en skøn blanding af begge dele, og som kan være hybrider mellem byzoner, landbrug, parker og læringsrum.

Sikre udvikling i organisationer

Vi hjælper virksomheder og andre organisationer med at udvikle en strategi for biodiversitet, og sikrer at den er faglig velfunderet og fungerer i praksis. Det kræver mål, målinger og formidling, som vi også hjælper med.

Inspirere

En af de største indsatser for biodiversitet er oplysning, og udbredelse af kendskab til hvor vidunderlig naturen er, og hvor vigtigt det er at vi omgående arbejder for at fremme den.