Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne for at øge samspillet mellem natur og mennesker i Utterslev Mose.
Kampagnen hedder ”Det Gode Levested”, og er udarbejdet for Københavns Kommune. Udgangspunktet er kommunens strategi ”Bynatur i København 2015-2025”, hvor det er slået fast at det er visionen for kommunen både er at skabe mere natur i byen, og at øge kvaliteten af naturen.
“Det Gode Levested” handler om hvad vi mennesker kan gøre for at bidrage til bedre levesteder for de spændende arter vi deler Utterslev Mose med. Kampagnen vil vise hvordan arbejdet for gode levesteder kan bringe mennesker sammen og gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være i fremtiden, uanset om man er lokal beboer, gæst fra resten af København og Danmark, dyr, svamp eller plante.

Kampagnens er tilrettelagt, så den igangsættes og udfoldes trinvist, startende med udgangspunkt i tre målgrupper, naturentusiaster, haveejere og driften. Derfra øges kampagnens aktiviteter, styrkes formidlingen og opbygges en øget vidensbase, med kommunikation og netværk, så mange flere aktører bliver involveret som partnere.

Det er hensigten, at Det Gode Levested udover at folde sig ud i Utterslev Mose, også kan fungere som direkte inspiration til lignende kampagner mange andre steder. På den måde håber vi at der også mange steder kan ske et tiltrængt løft i naturens kvalitet, vores forbindelser og kendskab til naturen, samt opbygges et øget engagement for at skabe mange gode levesteder. Kort sagt positiv sameksistens.
Vi håber kampagnen vil finde finansiering, og vil blive foldet ud til glæde for natur og mennesker, i Utterslev og mange andre steder hvor vi gerne vil have ”Det Gode Levested”.