Når vi anlægger nye veje, jernbaner, byggeri eller opsætter vindmøller vil naturområder ofte blive påvirket eller gennemskåret. Lovgivningen byder, at påvirkning af naturen i forbindelse med anlægsprojekter skal undgås. Hvis en påvirkning er uundgåelig, vil det typiske svar være at mindske og/eller kompensere de negative konsekvenser for naturen ved at udlægge erstatningsnatur.

Habitats deltog d. 31. oktober 2016 i IDA Miljø’s konference om erstatningsnatur. Ved konferencen blev det slået fast, at erstatningsnatur er et virkemiddel, som anvendes i stigende grad indenfor anlægsprojekter. Tre offentlige bygherrer præsenterede eksempler på, hvornår erstatningsnatur virker og eksempler på det modsatte. Der var bred enighed om, at naturtyper såsom vandhuller og kulturenge generelt let lader sig genskabe, hvorimod der skal udvises stor påpasselighed med at erstatte moser og rigkær.
God praksis for udlægning af erstatningsnatur diskuteret, og her præsenterede Rasmus Ejrnæs 5 principper, som bør gælde ved udlægning af erstatningsnatur.

#1. Erstatningsnaturen bør bidrage til en mere sammenhængende natur.

#2. Forudsætningen for erstatningsnaturen skal være bedre en for den gamle natur.

#3. Erstatningsnaturen skal have en bedre beskyttelse, f.eks. blive udlagt som naturzone for fremtiden.

#4. Erstatningsnaturen skal forvaltes bedre ved at inddrage fagfolk i beslutningen om, hvordan området skal plejes.

#5. Erstatningsnaturen skal dække et større areal, end det man inddrager.

Så snart gravemaskinerne er kørt, bliver der desværre sjældent fulgt op på effekterne af indgrebene. Derfor er vores viden om, hvad der skal til for en succesfuld reetablering af de fleste naturtyper begrænset. Indenfor udlægning af erstatningsvandhuller ved vi generelt meget om, hvad der kræves for at de bliver en succes. Dog er der fortsat store huller i vores viden om langtidseffekterne på f.eks. moser, og behovet for yderligere viden blev debatteret. En debat som formodentlig vil blive genoptaget på årets Wilhjelmkonference d. 18. november 2016.

Foto: Silkeborgmotorvejen – Brobyggeri over Gudenå juli 2012 © Nico-dk