Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdækket bassin med rekreative funktioner på toppen. Projektet er et spændende eksempel på hvordan man kan gøre spildevandstekniske anlæg til rekreative områder med øget naturværdi, lavt driftsniveau og have betydning for fælleskaber i byen, bl.a. i forbindelse med byens fårelaug.

Formålet med overdækningen af Ledøje Spildevandsbassin og åbningen af området for offentligheden er, at afprøve om et spildevandstekniskanlæg kan have merværdi og blive et mødested for et lokalsamfund uden at det giver ekstra driftsomkostninger for Furesø Egedal Forsyning.

Habitats står for borgerinddragelse, ideskitsering og projektering.