Københavns Kommune har nedsat en tænketank for byens grønne identitet og bynatur. Tænketanken har til opgave at udarbejde nye forslag til udviklingen og driften af Københavns fremtidige bynatur. I en tid med befolkningstilvækst, masser af byudvikling og 300 klimatilpasningsprojekter over de næste 15 år vil vilkårene for bynatur blive ændret markant. Tænketankens formål er bl.a. at sikre det bliver bedre både hvad angår, funktioner, rekreativ værdi og øget biodiversitet.

Habitats er så privilegerede at været blevet indbudt til at sidde i tænketanken sammen med bl.a. en række repræsentanter fra Københavns Kommune, SLA, Orbicon og Københavns Universitet.

Philip Hahn Petersen repræsenterer Habitats. Han har særligt fokus på økosystemtjenester og hvordan biodiversiteten kan øget i samspil med bynaturens øvrige funktioner.