Københavns Kommune har nedsat en tænketank for byens grønne identitet og bynatur. Tænketanken har til opgave […]