Med ”Byen til Vandet” skal Randers midtby åbnes mere op mod vandet. Den gamle, historiske middelalderby skal i højere grad bindes sammen med Gudenåen og Randers Fjord og give nye bo, oplevelses- og aktivitetsmuligheder i den kronjyske hovedstad.

Randers Kommune og Realdania har derfor iværksat en forundersøgelse som det første trin i realiseringen af visionerne for byens fremtid. C.F. Møller har i samarbejde med Orbicon, Habitats, Smith Innovation og Sadolin & Albæk haft til opgave at finde og formidle de potentialer og synergieffekter, der ligger i spændingsfeltet mellem byliv, klimatilpasning, trafik og totaløkonomi.

Randers er unik!
Visionen for ”Byen til Vandet” er åbenlys, fordi der i Randers midtby omkring Gudenåen, havnen og Randers Fjord ligger et kæmpe uudnyttet potentiale for at gøre fremtidens Randers til en endnu mere attraktiv by, og mødet mellem by, natur og vand er Randers’ helt store potentiale: Ingen anden by har en så markant natur liggende lige for fødderne.

Dette potentiale skal udnyttes maksimalt, så Randers bliver en af vinderne i bykapløbet. Midtbyen skal i fremtiden suppleres med mangfoldige naturoplevelser og aktiviteter, der binder byen helt tæt til vandet. Naturen og vandet skal ikke længere være en barriere i Randers, men vendes til en unik ressource der kan samle byen og kommunen.
For at opnå dette har der været opstillet syv mulige scenarier af infrastrukturelle tiltag, som forundersøgelsen belyser individuelt og fra mange vinkler. Alle scenarierne er derefter opstillet i en overskuelig form med hver sit score-card som giver et klart overblik for de kommende byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i de næste mange årtier.

Kan drømmene betale sig?
Det nye i Byen til Vandet er den grundige analyse af de forskellige udviklingsscenarier med blik på både byplanmæssige og totaløkonomiske potentialer, sådan at konsekvenserne og mulighederne i de forskellige fremtidsvisioner bliver reelt sammenlignelige allerede tidligt i processen – før drømmene får overtaget.

Forundersøgelsen Byen til Vandet ser på fremtidens Randers ud fra en holistisk og økonomisk bæredygtig tilgang, hvor der fokuseres på at sammentænke byens og naturens visuelle og rummelige udtryk med Randers’ vitale infrastrukturelle og klimatilpasningsmæssige udfordringer. Dermed bereder forundersøgelsen vejen for en mere målrettet planproces, hvor fokus kan lægges på de økonomisk optimale scenarier og risikoen for dyre fejlbeslutninger minimeres.

Vidtrækkende potentiale
”Byen til Vandet er en væsentlig milepæl for Randers, men potentialet rækker også ud over byen – metodikken bag forundersøgelsen
kan nemlig tænkes brugt i mange sammenhænge hvor det er afgørende at træffe de rigtige beslutninger forud for f.eks. en byplanudredning eller en arkitektkonkurrence. Det ligger i perfekt forlængelse af vores vision om en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig byudvikling”, siger Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller.

Efter sommerferien vil forundersøgelsen danne grundlag for en borgerinddragelsesproces, hvor borgere og erhvervsliv i Randers kan komme med indspark til processen. Først derefter vil Randers Byråd træffe beslutning om hvilket scenarie, der skal danne retning for det videre arbejde med at konkretisere visionen om Byen til Vandet.

”Vi har nu et stærkt grundlag for en debat om, hvordan vi ønsker at Randers midtby skal udvikles sig. I forundersøgelsen er det på overbevisende og ambitiøs vis analyseret, hvordan klimatilpasning kombineret med natur og infrastrukturelle kan skabe helt nye muligheder for Randers midtby” fortæller Hans Nikolaisen, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Download ”Byen til Vandet” fra Randers Kommune
http://planlaegning.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=208564