Et team bestående af C.F. Møller, Orbicon, Smith Innovation og Habitats skal stå for forundersøgelserne i forbindelse med et ambitiøst udviklingsprojekt i Randers.

Nye løsninger, nye processer, nye inddragelsesmetoder og nye realiseringsmetoder. Det er fire af hovedpunkterne i vores vindertilbud til det randrusianske byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet”.

Det bliver teamets opgave at finde og formidle de potentialer og synergieffekter, der ligger i spændingsfeltet mellem byliv, klimatilpasning, natur og trafik.

Styregruppen bestående af repræsentanter fra Randers Kommune og Realdania har valgt Team C.F. Møllers tilbud over de fire konkurrerende tilbud fra Team COWI, Team Vandkunsten, Team Bascon og Team Tredje Natur.


‘Et overbevisende og ambitiøst team’

Styregruppen bag ”Byen til vandet” udtrykker begejstring for det vindende tilbud.

– Vi valgte teamet til opgaven, fordi de på overbevisende og ambitiøs vis vil sammentænke, hvordan klimatilpasning kombineret med infrastrukturelle og totaløkonomiske vurderinger kan skabe helt nye muligheder for Randers midtby. Vi har store forventninger til, at forundersøgelsen vil give et stærkt grundlag for de kommende byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i de næste mange årtier, siger kommunaldirektør i Randers Kommune, Hans Nikolaisen, i en pressemeddelelse fra Realdania.


Helheden spiller en afgørende rolle

Med ”Byen til Vandet” skal Randers midtby åbnes mere op mod vandet. Den gamle, historiske middelalderby skal i højere grad bindes sammen med Gudenåen og Randers Fjord og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder i den kronjyske hovedstad.

Sammen med Randers Kommune og Realdania vil Habitats og resten af teamet have et stærkt fokus på den helhedsorienterede planlægning og de brede, holistiske løsninger.

Opgaven er at se fremtidens Randers ud fra en holistisk og økonomisk bæredygtig tilgang, hvilket både er interessant og visionært. Det fordrer til at der fokuseres på at sammentænke byens og naturens visuelle og rummelige udtryk med Randers’ vitale infrastrukturelle og klimatilpasningsmæssige udfordringer.

Forundersøgelsen løber frem til sommeren 2015 og skal danne grundlag for, hvilken retning Randers Kommune skal gå i for at binde midtbyen bedre sammen med vandet og naturen.

Læs mere om projektet på realdania.dk