“Byen til Vandet” er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der skal give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder i Randers og samtidig åbne bymidten mod vandet.

C.F. Møller, Orbicon, Smith Innovation og Habitats er prækvalificeret til at afgive tilbud på byudviklingsprojektet “Byen til Vandet” i Randers Kommune. Her skal by og vand, kultur og natur bindes sammen for at skabe unikke oplevelser for byens borgere og turister og udvikle og fremtidssikre den gamle midtbys middelalderstruktur.

Det ambitiøse byudviklingsprojekt skal munde ud i nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder i Randers og binde byens centrum omkring den gamle middelalderby sammen med vandet langs Gudenåen og Randers Fjord. Samtidig skal projektet sikre en bæredygtig og klimatilpasset byudvikling med bl.a. blanding af funktioner, infrastruktur der opprioriterer cyklister, bedre forhold for den kollektive trafik samt øgede rekreative tilbud i og ved vandet.

Første skridt i at realisere visionerne er en forundersøgelse, der skal belyse konkrete scenarier for, hvordan byen kan åbnes mod vandet ved hjælpe af bl.a. en eller to bynære broer, klimasikring af området og udvikling af infrastruktur.
Forundersøgelsen gennemføres af Randers Kommune i tæt samarbejde med Realdania og eksterne rådgivere og skal danne beslutningsgrundlag for kommunens beslutning om et overordnet greb for byens udvikling, som både sikrer udviklingsmuligheder, styrket byliv og en klimasikring af byen.

Udbuddet til forundersøgelsen har været gennemført som en prækvalifikation, hvor C.F. Møller sammen med Orbicon, Smith Innovation og Habitats er valgt blandt 13 kvalificerede teams. I alt er fem teams valgt til at afgive tilbud. Den endelige rådgiver vælges i starten af 2015, hvorefter forundersøgelsen igangsættes med forventelig afslutning i april 2015.

Læs mere på Randers Kommunes hjemmeside
http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=183217