Habitats er sammen med Grontmijø prækvalificeret til at at afgive tilbud på projektet ‘Fremtidens Gårdhave’ ved Vognmandsmarken på Østerbro, der er et demonstrationsprojekt med bud på nye og rekreative LAR-løsninger, hvor byrum og gårdrummet sammentænkes og skaber synergi mellem gården og lokalområdet.

Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken er det andet af 4 LAR-gårdhaveprojekter som Københavns Kommune gennemfører fra 2013-16 i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, der er del af det såkaldte Klimakvarter.
Projektet skal gennemføres som et tværfagligt og samarbejdsdrevent innovationsforløb i tæt dialog med Københavns Kommune og beboerne. Projektet skal bidrage til udvikling af rekreative og integrerede LAR-løsninger i gårdhaver, som også kan anvendes andre steder i København.

Habitats har sammen med Arkitema og Orbicon vundet den første LARgårdhave ved Skt Kjelds Plads. Dette projekt er godt i gang og vi vil inddrage alle de gode erfaringer fra denne til den næste gårdhave.

Læs mere på klimakvarterets hjemmeside
http://www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver/vognmandsmarken/