Fremtidens Gårdhaver skal laves i et samarbejde mellem beboere i Skt. Kjelds Klimakvarter, Københavns Kommune og det vindende rådgiverteam bestående af Arkitema (totalrådgiver), Habitats og Orbicon.

Fremtidens Gårdhaver er en del af Skt. Kjelds Klimakvarter og Sharing Copenhagen, og skal give inspiration og vejledning til, hvordan man også andre steder kan udvikle og udforme gårdhaver, der både kan håndtere fremtidens regnvand og udgøre et aktivt og rekreativt miljø for beboerne. Projektet skal sætte nye standarder for håndtering af regnvand i tæt by og afprøve nye samarbejdsformer mellem beboere, kommune og rådgivere.

Vi glæder os i Habitats rigtig meget til at være med til at bringe en mere rig og meningsgivende natur ind i vores byer.

Se mere her:
http://www.klimakvarter.dk/fremtidens-gardhaver-loser-klimaudfordringer-i-klimakvarter/

Eller følg projektets facebookside på:
www.facebook.com/fremtidensgaardhave