Hvad nu hvis landskabet bliver den drivende generator for fremtidens udvikling af Lolland?

Dette spørgsmål har Statens Kunstfond fundet så interessant, at de har bevilget støtte til projektet “Vision for Lolland – Udviklingsstrategi for landskabelige rekreations- og energipotentialer” .

Projektet er et samarbejde mellem Habitats og byplan- og landskabsarkitekt Maika Moerner.

Med fokus på udvikling af nye grundlandskaber er vil vi udforme en udviklingsstrategi for landskabelige energi-, rekreations- og bosætningspotentialer med afsæt i aktuelle problematikker og potentialer på Lolland.

Projektet forankres lokalt i landskabet med en sansemæssig oplevelsesrute og formidles via en udstilling der rumligt præsenterer metoden som udviklingsværktøj.