Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune er i samarbejde med Spildevandscenter Avedøre i gang med at udvikle og afprøve lokal afledning af regnvand (LAR) i en række demonstrationsprojekter i kommunen under titlen ”Brøndbyernes vandlandskaber”.

Et af disse demonstrationsprojekter handler om afkobling af tagvand fra private parceller på Lindevang i Brøndby Strand. I den delproces har Lise fra Habitats bidraget med rådgivning og visualisering til borgerne i deres haver.

I øjeblikket er selve haveløsningerne ved at blive anlagt og det bliver spændende at se dem når de er færdige. I de senere faser vil projektet også indeholde afkobling af vejvandet på Lindevang. Vi følger udviklingen af projektet tæt.